Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky nacházejí uplatnění při kompenzaci vad pohybového aparátu, vzniklých v důsledku nemoci nebo úrazu. Cílem těchto pomůcek je zlepšit kvalitu života. Sortiment pomůcek je velice široký. Zahrnuje polohovatelná lůžka, hrazdičky, zvedáky, chodítka, invalidní vozíky, madla do koupelen a k toaletám, polohovací klíny, antidekubitární podložky, aj. Kompenzační pomůcky v základním provedení jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Žádost předepisují lékaři z oboru neurologie, ortopedie, rehabilitace a interny. Vhodné pomůcky na základě žádosti schvalují revizní lékaři zdravotních pojišťoven. Kompenzační pomůcky lze hradit i přímo, pokud není žádosti vyhověno. Seznam kompenzačních pomůcek lze získat u výše uvedených lékařů nebo na stránkách zdravotních pojišťoven.