Kolenní ortéza

Kolenní ortéza se používá k doléčení akutních stavů (poškození vazů, menisků) nebo při sportu v rámci fixace kolenního kloubu. Pokud se ortéza nosí z důvodu nestability kolenního kloubu v rámci prevence možného zranění, je nutné vždy kombinovat s vhodným stabilizačním cvičením v uzavřených kinematických řetězcích, které se doplňují senzomotorickým cvičením na labilních plochách.

Příklad z praxe jak Vám kolenní ortéza může pomoci...